Rok za akreditovanje medija traje do 22. jula

Obaveštavamo Vas da u petak, 22. jula, ističe rok za akreditovanje novinara za 14. Šabački letnji festival, koji će se održati od 29. do 31. jula 2016. godine.

Svi zainteresovani novinari mogu da se akredituju tako što će popuniti formular iz priloga mejla ili ga preuzeti sa sajta festivala.

Ukupan broj akreditacija po vrsti medija iznosi:
Televizije – 3
Radio stanice – 1
Štampani mediji – 2 (novinar i fotograf)
Web mediji – 2 (novinar i fotograf)

ŠLF organizuje i besplatan prevoz na relaciji Beograd – Šabac – Beograd, predstavnicima medija tokom trajanja festivala. S obzirom na ograničeni broj mesta, obaveštavamo medijske kuće da nećemo biti u mogućnosti da obezbedimo akreditacije novinarima koji ne budu ispoštovali rok za prijavljivanje.

Do 25. jula 2016. sve medijske kuće čiji zahtev za akreditovanje bude prihvaćen dobiće putem emaila informaciju kako se i kad preuzimaju akreditacije.