DISKUSIJA: URBANA MOBILNOST KAO INSTRUMENT ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA

Diskusija na temu Urbana mobilnost kao instrument održivog razvoja grada održaće se 29. jula u Sinagogi u 19h.
Kako treba da izgleda Šabac za 20 godina? Mesto gde će se deca bezbedno igrati? Grad gde će vazduh biti čist? Grad gde ćete pešaka moći da odete u kupovinu? Grad sa puno zelenila i parkova? Grad gde se uspešno posluje?
U ostvarivanju vizije razvoja grada Šapca kao čistijeg, zelenijeg i pristupačnijeg grada, prilagođenog svim građanima, jedan od najvažnijih instrumenata je Plan održive urbane mobilnosti kojai daje odgovore na pitanja na koji način se krećemo i prevozimo kroz grad, koliko prostora zauzimaju automobili, a koliko pešaci i biciklisti, i da li možemo građanima da približimo njihove svakodnevne potrebe?

Plan održive urbane mobilnosti podrazumeva integrativni pristup planiranju, definiše balansiran odnos različitih vidova saobraćaja i postavlja osnov za prelazak na održive načine transporta. U okviru napora Grada Šapca da građani, civilno društvo i javni sektor zajedno učestvuju u donošenju svih važnih strateških planova, ova debata predstavlja prvi korak u participativnom procesu izrade Plana održive urbane mobilnosti za Šabac. Diskusija je prilike da građane i stručnu javnost Šapca upoznamo sa različitim dobrim praksama i razmenimo razmišljanja i iskustva na temu primene principa održive urbane mobilnosti u našoj zemlji.

U debati će učestvovati:

  • Jelena Nikolić, dipl.inž.arh, Gradska uprava Grada Kruševca, koja će predstaviti nedavno završeni Plan održive urbane mobilnosti Grada Kruševca
  • Marko Gavrilović, dipl.inž.arh, udruženje Vozi ulice, predstaviće predloge za urbanu mobilnost u Šapcu
  • Aleksandar Stanojlović, autor publikacije Pešačke zone u starim gradskim jezgrima
  • Deniz Hoti, organizacije Connecting, predstaviće projekat ReBike – pametni servis za iznajmljivanje bicikala

Moderator diskusije: Milena Zindović, dipl.inž.arh, M.Arch, direktorka JUP “Plan” Šabac

Vreme i mesto:
29. 7. od 19h Sinagoga